Úvod > Fakulta >

Mgr. Marek Harbuľák - Slovenské hotelierstvo v turbulentnej dobe

Prednáška generálneho manažéra Zväzu hotelov a reštaurácií pre študentov
 
Dátum: 27. 2. 2018
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P 115
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a verejnosť o aktuálnych problémoch hotelierstva v turbulentnej ekonomickej dobe.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:hotelierstvo, problémy hotelov, štatistika hotelierstva, Zväz hotelov a reštaurácií SR, medzinárodná konkurencia v cestovnom ruchu, moderné prístupy k riadeniu hotelov, legislatíva v cestovnom ruchu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: