Úvod > Fakulta >

Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - behaviorálne prístupy k financiám

Katedra ekonómie EF UMB pozýva tvorivých zamestnancov a študentov všetkých stupňov štúdia EF UMB do diskusie o knihe aktuálneho nositeľa tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu Richarda Thalera "Neočakávané chovanie". Diskutovať sa bude o behaviorálnej ekonómii a o tom, či majú iné spoločenské vedy (psychológia, sociológia...) miesto v ekonómii. Knihu si môžu študenti zapožičať na sekretariáte Katedry ekonómie (miestnosť 201, 2. poschodie, Hlavná budova). Cieľom aktivity je podporiť medzikatedrovú spoluprácu, ako aj prácu s talentovanými študentmi EF UMB.
 
Dátum: 6. 4. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť diskusiu o vývoji ekonomickej teórie, aktivizovať medzikatedrovú spoluprácu, ako aj prácu s talentovanými študentmi EF UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekonomická teória, spoločenské vedy, výskumné metódy
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1602
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vallušová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
anna.vallusova
Telefón: 048/446 2616
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: