Úvod > Fakulta >

Pracovné stretnutie k záverom SWOT analýz katedier a k návrhu zásad výkonového modelu

Dátum: 19. 6. 2008
Čas začiatku: 14.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB v B. Bystrici - zasadačka č. 3
Odborný gestor: Sekretariát dekanky EF UMB v B. Bystrici - Bc. Bozová
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika