Úvod > Fakulta >

Personálne zabezpečenie podnikania

Všetko potrebné pre zabezpečenie ľudských zdrojov pre vlastné podnikanie priblíži Mgr. Juraj Málik, spoluzakladateľ a majiteľ spoločnosti Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
 
Dátum: 6. 3. 2018
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - Aula Rotunda
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť študentov/poslucháčov s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť v podnikaní v súvislosti s personálnym zabezpečením.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Podnikanie. Personálna práca. Manažment ľudských zdrojov.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Seková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.sekova
Telefón: 048/446 2733
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: