Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Dátum: 23. 3. 2018
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - zasadačka č.2, hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Možnosti využitia partnerstva v marketingovom manažmente cieľového miesta (referuje Ing. Diana Kvasnová)
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:cestovný ruch, marketing cieľového miesta, manažment cieľového miesta
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Diana Kvasnová
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
diana.kvasnova
Telefón: 048/446 2219
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: