Úvod > Fakulta >

IT sféra a účtovníctvo, automatizácia v účtovníctve

Prednáška bude zameraná na účtovníctvo ako základný prameň údajov pre finančnú analýzu. V priebehu prednášky bude vysvetlené, čo dnes znamená automatizácia v účtovníctve, ako môže vyzerať a prebiehať v podmienkach účtovného centra medizinárodnej firmy. Prednášajúci: Marek Tarkoš, Manažér IBM
 
Dátum: 20. 3. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P219 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom prednášky je priblížiť študentom automatizáciu v účtovníctve v prepojení na finančnú analýzu podniku.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Účtovníctvo. Finančná analýza.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Gundová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
petra.gundova
Telefón: 048/4462715
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: