Úvod > Fakulta >

Ako sa riadi najväčšia banka na Slovensku

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať v rámci Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK) na podujatie, ktoré sa uskutoční 26.3.2018 o 10.40 v aule Rotunde. Pozvanie prijal bývalý CEO najväčšej banky na Slovensku Slovenskej sporiteľne, pán Ing. Štefan Máj. Vo svojej prezentácii sa bude venovať svojej pracovnej kariére venovanej bankovníctvu. Vstup je voľný, všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 26. 3. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť študentom pohľad na manažérske funkcie v bankových inštitúciách.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Bankovníctvo, manažment, CEO
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/events/309502486243094/
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421914275007
 
Zoznam priložených súborov

20180227_VSIK IX_Poster_.pdf (12. 3. 2018 9:49:51)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: