Úvod > Fakulta >

Prednášky z praxe T-systems a DTSE

V rámci spolupráce medzi spoločnosťami T-systems, Deutsche Telekom Services Europe a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na Ekonomickej fakulte uskutočnia nasledujúce prednášky:

SAP a jeho využitie v Controllingovom centre
19.3.2018 12:15 - 13:35

MS Excel a jeho využitie v Controllingovom centre
19.3.2018 15:25 - 16:45
 
Dátum: 19. 3. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň P3, nová budova
Odborný gestor: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášok je priblížiť študentom reálnu prax práce v Controllingovom centre a používanie kľúčových nástrojov MS Excel a SAP.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Controlling, MS Excel, SAP
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela