Úvod > Fakulta >

Prednáška "Reforma vedy a výskumu v Českej republike"

Dátum: 26. 6. 2008
Čas začiatku: 10.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB v B. Bystrici - nová budova, poslucháreň č. 5
Odborný gestor: KKMI EF UMB v B. Bystrici - prof. Zimka
Hlavný cieľ: Prednášku uskutoční prof. Ing. Atanislava Hronová, CSc. - VŠE Praha
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika