Úvod > Fakulta >

Prednáška popredného európskeho vedca prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim) "Od Phillipsovej krivky k racionálnym očakávaniam: história myslenia"

Srdečne Vás pozývame na prednášku poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela z Univerzity v Mannheime. Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.
Stručný životopis:
Roland Vaubel je profesorom ekonómie na Univerzite v Mannheime.Študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Univerzite v Oxforde,na Univerzite Columbia v New Yorku a na Univerzite Kiel.Pôsobil ako profesor ekonómie na Erazmovej Univerzite v Rotterdame,ako profesor medzinárodnej ekonómie na Univerzite v Chicagu.Je členom poradného zboru Nemeckého federálneho ministerstva ekonómie a technológii. Je editorom renomovaného vedeckého časopisu „Review of International Organization“a členom renomovaných redakčných vedeckých periodík „European Journal of Political Economy“;„Constitutional Political Economy“ a „Cato Journal“. Je členom akademickej poradnej rady Inštitútu pre ekonomické záležitosti v Londýne.
 
Dátum: 20. 3. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P 219 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Hlavný cieľ: Ponúknuť poslucháčom možnosť oboznámiť sa so znením prednášok popredného európskeho ekonóma prof. Rolanda Vaubela.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Verejná voľba, ekonóma, EÚ, EMU, euro
Web: http://vaubel.vwl.uni-mannheim.de/4101.0.htm
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: doc. PhDr. PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KE, KFÚ, KKMIS
E-mail:
marian.suplata
Telefón: 048/446 2614
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: