Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár s poprednou osobnosťou európskej vedy prof. Rolandom Vaubelom (Univerzita v Mannheime) na tému: "Vybrané problémy metodológie v ekonómii". Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a doktorandmi“.

Srdečne Vás pozývame na vedecký seminár poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela z Univerzity v Mannheime. Seminár sa uskutoční v anglickom jazyku.
Stručný životopis:
Roland Vaubel je profesorom ekonómie na Univerzite v Mannheime.Študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Univerzite v Oxforde,na Univerzite Columbia v New Yorku a na Univerzite Kiel.Pôsobil ako profesor ekonómie na Erazmovej Univerzite v Rotterdame,ako profesor medzinárodnej ekonómie na Univerzite v Chicagu.Je členom poradného zboru Nemeckého federálneho ministerstva ekonómie a technológii. Je editorom renomovaného vedeckého časopisu „Review of International Organization“a členom renomovaných redakčných vedeckých periodík „European Journal of Political Economy“;„Constitutional Political Economy“ a „Cato Journal“. Je členom akademickej poradnej rady Inštitútu pre ekonomické záležitosti v Londýne.
 
Dátum: 21. 3. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P 6 - nová budova
Odborný gestor: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Hlavný cieľ: Ponúknuť akademickej komunite a doktorantom možnosť diskutovať s popredným európskym ekonómom prof. Rolandom Vaubelom o vybraných problémoch metodológie vedeckého skúmania v ekonómii
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ponúknuť akademickej komunite a doktorantom možnosť diskutovať s popredným európskym ekonómom prof. Rolandom Vaubelom o vybraných problémoch metodológie vedeckého skúmania v ekonómii
Web: http://vaubel.vwl.uni-mannheim.de/4101.0.htm
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: doc. PhDr. PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KE, KFÚ, KKMIS
E-mail:
marian.suplata
Telefón: 048/4462614
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: