Úvod > Fakulta >

Ekonomika, Evolúcia, Empatia

Z času na čas spoločnosť urobí krok v ľudskej evolúcii: koleso, parný stroj, demokracia, internet. Nie sú to náhodné, nevedomé kroky. Sú to iniciatívy, vedomé činy. Teraz stojíme na prahu takého vedomého evolučného kroku: vzniku nového typu inteligencie. V minulosti nás fascinovalo IQ, potom EQ - Emocionálna inteligencia. Nový termín "EmQ - EMPATICKÁ INTELIGENCIA" - je len na prahu svojho vzniku. Empatia sa rýchlo stáva novou hranicou ľudského vedomého vývoja. Toto nie je teória a postoj alebo technická zručnosť. Rozvíjanie empatie si vyžaduje krok v sebapoznaní, sebarealizácii a kultivácii novej schopnosti vnímania. Ak nebudeme učiť počúvanie, komunikáciu a empatické zručnosti pre budúcich podnikateľov, manažérov, lídrov - budú po čase zlyhávať. Prednášku a následný workshop vedie YEHUDA TAGAR - austrálsky, juhoafrický, britský tréner, poradca, psychoterapeut a konzultant a medzinárodný tréner týchto zručností. Zakladateľ Psychofonetiky, Metodickej Empatie a Humanizácie pracoviska. Riaditeľ "Psychophonetics Institute International" a "PACE-Psychosophy Academy for Central Europe" Tlmočenie je zabezpečené.
 
Dátum: 27. 3. 2018
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Inšpirovať ľudí na ceste osobného rozvoja.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Sebarozvoj, motivácia, manažment, podnikanie, komunikácia, empatia.
Ďalšie informácie
Web: http://https://www.facebook.com/events/156993278340539/
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: KVEaRR, ZADOBE
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 0484462311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika