Úvod > Fakulta >

Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťových hotelov

Prednáška úspešného absolventa, hoteliera s medzinárodnými skúsenosťami a člena predstavenstva Best Hotel Properties, a. s.
 
Dátum: 27. 3. 2018
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 115
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a verejnosť o aktuálnych problémoch hotelierstva z pohľadu sieťových hotelov
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:hotelierstvo, problémy hotelov, štatistika hotelierstva, sieťový hotel, hotelová sieť, medzinárodná konkurencia v cestovnom ruchu, moderné prístupy k riadeniu hotelov,
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika