Úvod > Fakulta >

Inteligentné riešenia pre inteligentnú krajinu - inteligentné riešenia pre mestá, kraje, štát

Prednáška úspešného odborníka na inteligentné riešenia pre územia. Startupista s mnohými medzinárodnými ocenianiam, realizátor inteligentných riešení v rámci projektov : Smart City pre Poprad a Banskú Bystricu, Smart Región pre Trnavský kraj, Národný turistický systém SR. Spolupracuje s množstvom nadnárodných spoločností a všetky projekty jeho firmy pokladajú odborníci z Mastercard, Solved.fi, z Úradu podpredsedu vlády, zo Zoznam.sk za svetové a jedinečné.
 
Dátum: 27. 3. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 111
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a verejnosť o aktuálnych problémoch smart city a smart riešení.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:inteligentné riešenia, smart city, big data
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 2150
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika