Úvod > Fakulta >

Fórum Študenti-Podniky pre frankofónnu komunitu na Slovensku

Dňa 12.4.2018 organizuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút už 7. ročník pracovného veľtrhu Študenti a podniky. Tento rok sa podujatie uskutoční v Košiciach. Akademická obec bude mať možnosť diskutovať o profesijne orientovaných študijných programoch a skúsenostiach z ich uplatňovania vo Francúzsku. Študenti budú mať možnosť spoznať podniky na Slovensku, ktoré vyhľadávajú francúzsky hovoriacich študentov a absolventov VŠ. Náklady na cestu+ubytovanie pre študentov hradí SFUI-IUFS.
 
Dátum: 12. 4. 2018
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Univerzitná knižnica Technickej univerzity Košice, Němcovej 7, 042 00 Košice
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: Rozvoj spolupráce medzi akademickou sférou a podnikmi.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: francúzsky
Tematické okruhy:spolupráca s praxou, rozvoj medzinárodných kontaktov, profesijne orientované študijné programy, práca s talentovanými študentmi
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika