Úvod > Fakulta >

Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2018

Brexit, Trumpova obchodná vojna, Sýrska a Ukrajinská vojna, Kórejská či Iránska kríza, ale aj formovanie nemeckej, českej, či maďarskej vlády, extrémizmus a radikalizmus. To všetko sú udalosti, ktoré hýbu globálnym svetom, či prinajmenšom Európou a zasahujú aj Slovensko. Ako a prečo je dôležité nezostať k nim ľahostajný sa porozprávame s poslancom NR SR, členom Zahraničného výboru NR SR a podpredsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti Martinom Klusom. Prednáška s diskusiou na záver sa uskutoční v rámci predmetu Hospodárska politika. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 25. 4. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CAP2, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je objasniť študentom uplatňovanie zahraničnej politiky na Slovensku a v EÚ v súčasných podmienkach.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:hospodárska politika, zahraničná politika, ekonómia
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika