Úvod > Fakulta >

Marketing z pohľadu bankovej pobočky

Prednáška a diskusia s riaditeľom retailovej pobočky Československej obchodnej banky, a.s. v Banskej Bystrici Ing. Petrom Snopkom na tému "Marketing z pohľadu bankovej pobočky ". Pondelok 09.04.2018 o 09:05 hod. v posluchárni T10P219.
 
Dátum: 9. 4. 2018
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: poslucháreň T10P219
Odborný gestor: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať vybrané marketingové aktivity realizované v bankovej pobočke.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, segmentácia, distribúcia, marketingová komunikácia, bankový personál
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Zdenka Musová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
E-mail:
zdenka.musova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika