Úvod > Fakulta >

Diskusné fórum "Spravodlivá a etická mzda na Slovensku"

V medzinárodných dokumentoch Európskej únie ako aj v Ústave Slovenskej republiky sa deklaruje odmena za vykonanú prácu pre zamestnanca v takej výške, aby jemu a jeho rodine zabezpečila dôstojnú životnú úroveň. Mal by zamestnávateľ pri odmene zamestnancov brať do úvahy aj sociálny rozmer mzdy alebo nie? Patria morálno-etické princípy a hodnoty k podnikaniu na Slovensku? O etike v podnikaní a spravodlivej mzde prídu diskutovať hostia z akademického prostredia, zástupcovia odborových zväzov a podnikovej sféry. Program podujatia ako aj ďalšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.
 
Dátum: 13. 4. 2018
Čas začiatku: 8:30
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Ján Kollár, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je podnietiť diskusiu o problematike spravodlivej a etickej mzdy na Slovensku v širšej komunite nie len akademikov, ale aj zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Odmeňovanie, podnikanie, sociálna politika
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Kollár
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
jan.kollar
Telefón: 048/4462616
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Chudoba ako determinant sociálnej inklúzie G. Korimová 13.04.2018.pdf (26. 4. 2018 14:06:13)
Je ekonomický rast predpokladom zvyšovania životnej úrovne J.Kollár 13.04.2018.pdf (24. 4. 2018 9:37:18)
Pozvánka diskusné fórum 13.04.2018.pdf (10. 4. 2018 13:47:09)
Rodové mzdové rozdiely E. Lapiňová 13.04.2018.pdf (24. 4. 2018 9:37:24)
Soc. rozmer mzdy J. Balica 13.04.2018.pdf (24. 4. 2018 9:37:32)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika