Úvod > Fakulta >

Logo ako súčasť budovania značky územia

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Miroslava Haľáka, PhD. z Rakúskej národnej galérie na tému logo a jeho význam pri budovaní značky územia.
 
Dátum: 10. 4. 2018
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P111
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je predstaviť študentom rôzne mechanizmy a formy budovania značky prostredníctvom loga.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:logo, branding, územie, marketing územia
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KVERR
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 048/446 2150, 2015
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: