Úvod > Fakulta >

Postrčenie (nudging) a etika nudgingu

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Patrika Pavlovského z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, ktorý bude dňa 24. 4. 2018 o 12:15 hod. v miestnosti Ekonomickej fakulty T10P115 prezentovať možnosti, ako sa dá znalosť behaviorálnych vied využiť pri verejnej politike prospešnej pre jednotlivca a spoločnosť.
Prednáška bola realizovaná v spolupráci s ÚKC BB Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.
 
Dátum: 24. 4. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P115
Odborný gestor: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je predstaviť študentom rôzne mechanizmy postrčenia a prediskutovať aj vnímanie používania behaviorálneho poznania pri rozhodovaní človeka, vrátane ekonomického rozhodovania.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Koncept postrčenia a jeho psychologické, ekonomické a etické východiská. Postrčenie k aktívnejšiemu životnému štýlu a príklady aplikácií.
 
Kontaktná osoba
Meno: Viktória Dolinská
Titul: doc. PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB-Katedra ekonómie
E-mail:
viktoria.dolinska
Telefón: 048/446 2651
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: