Úvod > Fakulta >

Formy udržateľného podnikania

Dátum: 17. 4. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB T10P116
Odborný gestor: Slovenská agentúra životného prostredia, RNDr. Timotej Brenkus
Hlavný cieľ: Koncepty udržateľného podnikania so zameraním na koncept "z kolísky do kolísky".
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Formy udržateľného podnikania
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Filip Flaška
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
filip.flaska
Telefón: 048/446 2729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: