Úvod > Fakulta >

Rozvoj cestovného ruchu v regióne Stredné Slovensko

Prednáška Ing. Jiřího Pěča, PhD. - výkonného riaditeľa OOCR Stredné Slovensko
 
Dátum: 16. 4. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB T10 P116
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška a diskusia na tému "Rozvoj cestovného ruchu v regióne Stredné Slovensko"
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:manažment cieľového miesta
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
lubica.sebova
Telefón: 048/446 2217
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: