Úvod > Fakulta >

Keď klient realizuje svoj marketing cez agentúru (prednáška Simony Mištíkovej z PR agentúry DIVINO)

Od briefu od klienta až po realizáciu PR aktivít agentúrou. Základné fungovanie agentúry a spolupráca s klientom. Konkrétne príklady aktivít na médiá, promo produktov a služieb cez influencerov, prepojenie na sociálne siete a eventy.
 
Dátum: 18. 4. 2018
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: 2U1, IMS Poprad
Odborný gestor: Ing. Lucia Bartková, PhD.
Hlavný cieľ: Sprostredkovanie reálnej práce PR agentúry a jej spolupráce s klientmi pre študentov.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:marketing, marketingová komunikácia, public relations
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Bartková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
lucia.bartkova
Telefón: 052/426 2323
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: