Úvod > Fakulta >

Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus

Beseda s pani Evou Kianičkovou na tému budovania vzťahov so zákazníkmi a online predaja sa uskutoční dňa 19. 04. 2018 o 10:40 v posluchárni T10P5 v anglickom jazyku.
 
Dátum: 19. 4. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB T10P5
Odborný gestor: Ing. Lucia Bartková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať budovanie vzťahov so zákazníkmi a online predaj kníhkupectva Martinus.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, CRM, online obchod
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Bartková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - Inštitút manažérskych systémov Poprad
E-mail:
lucia.bartkova
Telefón: 052/426 2323
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: