Úvod > Fakulta >

Exkurzia - Špania Dolina

Katedra ekonómie v spolupráci s ÚKC Banská Bystrica (Územné koordinačné centrum), ako členskou organizáciou ZSVTS, organizuje pre študetov rôznych odborov Ekonomickej fakulty exkurziu do Španej Doliny, ktorá je organizovaná v rámci výučby predmetov "Životné prostredie", "Geografia cestovného ruchu" a "Sociokultúrne dimenzie medzinárodných vzťahov".
 
Dátum: 18. 4. 2018
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Špania Dolina
Odborný gestor: doc. Ing. Viktória Dolinská, PhD.; Ing. Katarína Orságová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámenie študentov s technickými a kultúrnymi pamiatkami Španej Doliny, environmentálnymi záťažami z baníctva a historickým vývojom mezinárodného obchodovania s produktmi banskej činnosti.


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Potenciál cestovného ruchu v Španej Doline, Environmentálne záťaže, História medzinárodného obchodovania v baníctve
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
katarina.orsagova
Telefón: 048/446 2615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: