Úvod > Fakulta >

Exkurzia - Szentenre (Maďarsko)

NPPC - VÚTPaHP v spolupráci s Katedrou ekonómie UMB v Banskej Bystrici a ÚKC ZSVTS Banská Bystrica organizuje exkurziu pre odbor cestovný ruch do prihraničnej oblasti Maďarska - ostrov Szentendre. Súčasťou exkurzie je aj odborný seminár venovaný problematike environmentálnej ochrany zdrojov vody a rozvoju cestovného ruchu vo vodohospodárskych chránených oblastiach.
 
Dátum: 23. 4. 2018
Čas začiatku: 05:30
Čas ukončenia: 20:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu (REC), Szentendre, Maďarsko
Odborný gestor: Ing. Katarína Orságová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámenie študentov s možnosťami a vytvorenými produktmi rozvoja cestovného ruchu vo vodohospodárskej chránenej oblasti na ostrove Szentendre, ktorá je hlavnou zásobarňou pitnej vody pre obyvateľov hlavného mesta (Budapešť).
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
maďarský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Rozvoj cestovného ruchu v chránených oblastiach, ochrana vodných zdrojov
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB- Katedra ekonómie
E-mail:
katarina.orsagova
Telefón: 048/446 2615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: