Úvod > Fakulta >

Prednáška Hristiny Ilievy-Svertchkovej - Bulgaria as a Tourist Destination: Resources and Types of Tourism. UNESCO Sites in Bulgaria

University of Economics in Varna, College of Tourism
 
Dátum: 18. 4. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, nová budova, učebňa CA U5
Odborný gestor: doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška je primárne určená študentom skupín 1. COJ 4 a 1. COJ 2 anglický jazyk a študentom cestovného ruchu.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Tourism, Tourist Destination, UNESCO
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Zelenková
Titul: doc. PhDr. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
anna.zelenkova
Telefón: -
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: