Úvod > Fakulta >

Ing. Igor Donoval - Marketing Slovenska a konkurencie v elektronických médiách

Prednáška úspešného absolventa - zamestnanca Ministerstva dopravy a výstavby
 
Dátum: 17. 4. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 115
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a verejnosť o aktuálnych problémoch marketingu Slovenska a konkurenčných štátov
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, cestovný ruch, medzinárodná konkurencia, štatistika cestovného ruchu, elektronické médiá
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: