Úvod > Fakulta >

Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela

Prednáška riaditeľa hotela - Hotel The Grand Vígľaš
 
Dátum: 17. 4. 2018
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 115
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a verejnosť o aktuálnych problémoch hotelierstva z pohľadu historického hotela
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:hotelierstvo, problémy hotelov, štatistika hotelierstva, medzinárodná konkurencia v cestovnom ruchu, moderné prístupy k riadeniu hotelov, legislatíva v cestovnom ruchu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: