Úvod > Fakulta >

Vaše inovatívne nápady pre appku SPORT.VIDEO

Interaktívna prednáška bude rozdelená do troch hlavných blokov. Matúš Parízek predstaví start up a funkčnú a úspešnú aplikáciu. V rámci druhého bloku sa špecifikuje téma hackathonu, prichádza k rozdeleniu študentov a samotnému riešeniu. V záverečnom bloku študenti prezentujú riešenia a porota vyhodnocuje prezentácie. Cieľom je využitie študentských nápadov na využitie aplikácie v rôznych spoločenských oblastiach, atraktívne prezentovanie projektu inovujme.sk a podpora inovatívneho myslenia.
 
Dátum: 18. 4. 2018
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10 P219
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom je využitie študentských nápadov na využitie aplikácie v rôznych spoločenských oblastiach, atraktívne prezentovanie projektu inovujme.sk a podpora inovatívneho myslenia.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:inovácie, start up, podnikanie
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc. JUDr. Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
jan.sebo
Telefón: 048/446 2319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: