Úvod > Fakulta >

IV. Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache

Podujatia je zamerané na prezentovanie kultúry a rôznych reálií germanofónnych krajín - Nemecka, Rakúska a Švajčiarska
 
Dátum: 18. 4. 2018
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Farhof Art Club, Námestie Š. Moysesa 17, B. Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Viera Krešáková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je prezentovať kultúru a rôzne reálie germanofónnych krajín - Nemecka, Rakúska a Švajčiarska - prezentácia a ochutnávka vína z Južného Tirolska.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:gastronómia, turizmus Južného Tirolska
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB KOJK
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/446 2524
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: