Úvod > Fakulta >

IV. Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache: Film "Willkommen bei den Harmanns"

Podujatie je zamerané na prezentovanie kultúry a rôznych reálií germanofónnych krajín - Nemecka, Rakúska a Švajčiarska - filmová komédia "Willkommen bei den Harmanns"
 
Dátum: 23. 4. 2018
Čas začiatku: 18:30
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, aula Rotunda, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Viera Krešáková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je prezentovať kultúru a rôzne reálie germanofónnych krajín - film "Willkommen bei den Harmanns" (Nemecko)
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:migrácia v Nemecku
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KOJK
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/446 2524
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: