Úvod > Fakulta >

Aktuálne trendy vo využívaní manažérskych systémov a ich využiteľnosť v pedagogickom procese.

Seminár, ktorý bude viesť Ing. Michal Ruckschloss, PhD. zo spoločnosti SGS Slovensko, je určený pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom fakulty. Seminár sa uskutoční v rámci pravidelných vzdelávacích podujatí Katedry ekonómie "SOeVA".
 
Dátum: 30. 4. 2018
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Seminárna miestnosť Katedry ekonómie (HB, 3. posch.)
Odborný gestor: Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD.
Hlavný cieľ: Odborná diskusia za účelom skvalitnenia pedagogického procesu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažérske systémy, aplikácia vo výučbe
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslava Knapková
Titul: Ing., Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
miroslava.knapkova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: