Úvod > Fakulta >

Fiškálna konsolidácia v Eurozóne

Prednáša doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., vedúci Katedry ekonomických teórií na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Prednáška spolu s diskusiou sa uskutoční v rámci predmetu "Makroekonómia 3" a výskumní pracovníci EF UMB sú tiež vítaní.
 
Dátum: 20. 4. 2018
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň č. 5, HB prízemie
Odborný gestor: prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia výsledkov výskumu a odborná diskusia.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy: Fiškálnopolitické šoky, Fiškálna konsolidácia
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Uramová
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB- Katedra ekonómie
E-mail:
maria.uramova
Telefón: 048/446 2617
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: