Úvod > Fakulta >

Systém kontroly a auditu v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 - Ing. Lenka Gabrhelová, PhD., JUDr. Kristína Duraj Chochlíková - MF SR

Prednášajúce: Ing. Lenka Gabrhelová, PhD. - vedúca oddelenia metodiky medzinárodných zdrojov JUDr. Kristína Duraj Chochlíková - vedúca oddelenia metodiky vlastných zdrojov / Odbor plánovania a metodiky / Sekcia auditu a kontroly /Ministerstvo financií SR. Počas prednášky a v diskusii bude študentom k dispozícii aj: Ing. Viera Rumanková - riaditeľka odboru plánovania a metodiky /Sekcia auditu a kontroly / Ministerstvo financií SR
 
Dátum: 30. 4. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň T10P221
Odborný gestor: Ing. Filip Flaška, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia systému kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Systém kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Filip Flaška
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
filip.flaska
Telefón: 048/446 2729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: