Úvod > Fakulta >

Be a game changer

Pozývame Vás na prednášku, workshop a pohovor pre spoločnosť PwC. Podujatie je určené predovšetkým študentom záverečných ročníkov, samozrejme aj ostatní záujemcovia sú vítaní. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Dátum: 23. 4. 2018 - 24. 4. 2018
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P3, 2. poschodie, NB (23.4.); U7 a U9, 4.poschodie, NB (24.4.)
Odborný gestor: Mgr. Petra Žaludová (Kariérne centrum UMB); Ing.Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť študentov s prácou pre spoločnosť PwC.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://www.umb.sk/kalendar-udalosti/be-a-game-changer.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing., Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
 
Zoznam priložených súborov

Be a game changer.jpg (19. 4. 2018 9:30:48)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: