Úvod > Fakulta >

Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB

Divadelné predstavenie: Hra na Ľuda Ondrejova
Réžia: Matúš Oľha
 
Dátum: 14. 6. 2018
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Horná ul. 95
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/446 2132
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: