Úvod > Fakulta >

Ing. Miroslava Kostková, Ph. D. - Trendy v gastronomii

Prednáška v rámci pobytu ERASMUS
 
Dátum: 30. 4. 2018
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 218
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a široku odbornú verejnosť
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:jedlo, reštaurácia, trendy v gastronómii, štatistika predaja jedál, Ing. Miroslava Kostková, Ph. D.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2212
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: