Úvod > Fakulta >

Medzinárodná konferencia - COMPETENCES IN SMART CITIES

Dátum: 6. 6. 2018 - 7. 6. 2018
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - Slávnostná aula - Historická budova
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kompetencie a rozvoj inteligentných miest na Slovensku. Podpora inteligentných miest na národnej úrovni. Nórske fondy a Švajčiarske finančné mechanizmy - finančné možnosti inteligentných miest.
Ďalšie informácie -
Web: http://www.cisc.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 048/ 446 2150
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: