Úvod > Fakulta >

Možnosti uplatnenia metódy Service learning na ZŠ a SŠ

Workshop pre učiteľov základných a stredných škôl o možnostiach využitia Service Learningu vo výučbe prostredníctvom výmeny skúseností a nápadov.
 
Dátum: 4. 6. 2018
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P6 - hlavná budova
Odborný gestor: Mgr. Ľuba Kubišová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť nových učiteľov s metódou Service Learning a jej prínosmi pre výučbu. Výmena skúseností z využívania tejto metódy.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Service Learning, aktivizácia študentov, výučba
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuba Kubišová
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.kubisova
Telefón: 048/446 2516
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: