Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Prezentácia l. variantu dizertačnej práce doktoranda Ing. Jaroslava Kubaľu na tému: Systém personálnej stabilizácie a rozvoja kariéry zamestnancov v hoteloch.
 
Dátum: 22. 6. 2018
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - zasadačka č. 2, hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia prvého variantu dizertačnej práce doktoranda Ing. Jaroslava Kubaľu
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Cestovný ruch
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=322
 
Kontaktná osoba
Meno: Matúš Marciš
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB - Katedra CR a SS
E-mail:
matus.marcis
Telefón: 048/446 2213
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: