Úvod > Fakulta >

Univerzitný deň kariéry 2018

Cieľom Univerzitného dňa kariéry je podporovať komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na bakalárskych a diplomových prácach. Organizujú sa motivačné a informatívne prednášky.

 
Dátum: 23. 10. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Žaludová
Titul: Mgr.
Organizácia: Kariérne centrum UMB
E-mail:
petra.zaludova
Telefón: 048/446 1118
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: