Úvod > Fakulta >

TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Dátum: 12. 9. 2018
Čas začiatku: 07:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Muránska planina
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., prof. RNDr. Rudolf Zimka, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/446 2132
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: