Úvod > Fakulta >

Úvodné ústredenie študentov I. roč. denného Bc štúdia

Podujatie je zamerané na adaptáciu začínajúcich študenmtov a na zvýšenie ich informovanosti o štúdiu na vysokejš kole. Pozornosť je venovaná predstaveniu UMB a EF UMB, vysvetleniu hlavných častí študijného pioriadku a využívania AIS. Na záver budú zodpovedané aktuálne otázky študentov.
 
Dátum: 11. 9. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB aula Rotunda
Odborný gestor: PhDr.Marián Kika, PhD.
Hlavný cieľ: Podporiť adaptáciu študentov I. roč. a zvýšiť ich informovanosť o štúdiu na vysokej škole
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Spoznaj svoju unioverzitu a fakultu, rozdiely medzi strednou a vysokou školou, vybrané časti študijného poriadku, AIS a jeho používanie, motivačné a sociálne štipendiá, diskusia
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Horvátová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lucia.horvatova
Telefón: +421 48 446 6127
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: