Úvod > Fakulta >

Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. 12 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.

Vážení kolegovia, priatelia, účastníci našich každoročných konferencií venovaných aktuálnym témam a politikám EÚ v kontexte európskej integrácie, pozývame Vás na 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizujeme opätovne v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Špecifickým cieľom podujatia je pripomenúť si 25. výročie od vzniku študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie.
 
Dátum: 6. 11. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Banská Bystrica, Ekonomicka fakulta UMB -Slávnostná aula -hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na témy vybraných európskych politík, regulácie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v Európskej únií.


Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie -
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1679
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika Ľapinová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra financií a účtovníctva EF UMB
E-mail:
erika.lapinova
Telefón: +421 48 446 6313
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika