Úvod > Fakulta >

Kvalitatívna analýza údajov cez program GABEK

Seminár k spracovaniu a vyhodnocovaniu kvalitatívnych údajov cez program GABEK.
 
Dátum: 11. 10. 2018
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, CAU2
Odborný gestor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom seminára je priblížiť kvalitatívnu analýzu údajov cez program GABEK.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kvalitatívny výskum, Výskumné metódy, Cestovný ruch
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Gajdošík
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón: 048/446 2215
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: