Úvod > Fakulta >

The BROADMOOR - International Student Placement Opportunities

Prednáška Cindy Johnson, Vice President of Human Resources in The Broadmoor Hotel, o možnosti pracovať v Hoteli Broadmoor, Colorado Springs, Colorado, USA. Ponuka stáží pre študentov Ekonomickej fakulty UMB - stáže na 6 -12 mesiacov (J-1 interns and trainees), 3 - 4 mesiacov (J-1 winter work and travel, J-1 summer work and travel). Výberové konanie na rozličné pozície v hoteli.
 
Dátum: 14. 11. 2018
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P219 - 9.05 - 10.25 (informácie o Hoteli Broadmoor a pracovných príležitostiach), T10P10 - 10.40 - 13.00 (výberové konania)
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška Cindy Johnson o možnosti pracovať v Hoteli Broadmoor, Colorado Springs, Colorado, USA. Ponuka stáží pre študentov Ekonomickej fakulty UMB - stáže na 6 -12 mesiacov (J-1 interns and trainees), 3 - 4 mesiacov (J-1 winter work and travel, J-1 summer work and travel). Výberové konanie na rozličné pozície v hoteli.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Tematické okruhy:-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lubica.sebova
Telefón: 048/446 2217
 
Zoznam priložených súborov

18_193_Intl_RecruitBroch_lowres_9_28.pdf (29. 10. 2018 12:41:35)
Broadmoor plagát 2018.pdf (29. 10. 2018 12:41:28)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: