Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Sarah Estelle (Hope College/Acton Institute, USA).

Seminár Dr. Sarah Estelle (Hope College/Acton Institute, USA). Prehľad o nepeňažných príspevkoch Hayeka (napr. local knowledge, the wonder of the price system, spontaneous order, cultural evolution). Najdôležitejšie súčasné aplikácie vedeckých prác Hayeka. Diskusia o morálnych a etických rámcoch Hayekovho prínosu. Seminár sa uskutoční v rámci pravidelných vzdelávacích podujatí Katedry ekonómie "SOeVA" v spolupráci s Katedrou financií a účtovníctva.
 
Dátum: 8. 10. 2018
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Seminárna miestnosť Katedry ekonómie (HB, 3. posch.)
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Prehľad prínosu F.Hayeka do rozvoja ekonomickej teórie
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Alternatívne prúdy v ekonomickej teórii, F. Hayek
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivan Sedliačik
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
ivan.sedliacik
Telefón: 048/446 6327
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: