Úvod > Fakulta >

Poverty, Inc. - premietanie filmu a diskusia

Poverty, Inc. - premietanie filmu a diskusia
 
Dátum: 8. 10. 2018
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - aula Rotunda
Odborný gestor: Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
Hlavný cieľ: Preskúmanie nezamýšľaných dôsledkov rozvojovej a humanitárnej pomoci
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Chudoba, rozvojová a humanitárna pomoc
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/events/1770729766389626/
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivan Sedliačik
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
ivan.sedliacik
Telefón: 0907875421
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: