Úvod > Fakulta >

Prednáška - Katarína Lučivjanská v rámci Čitateľského klubu behaviorálnej ekonómie

V rámci Čitateľského klubu behaviorálnej ekonómie bude v piatok 19.10.2018 o 11,00 hod. prednášať Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa šafárika v Košiciach). Prezentovať bude výsledky svojho výskumu, publikované v prestížnych vedeckých časopisoch - Journal of Financial Econometrics (2018), Review of Financial Studies (2018) a pod. Na seminári si povieme o rôznych typoch funkcií úžitku, ktoré sa používajú vo financiách na modelovanie preferencií spotrebiteľov. Vysvetlíme si, aká motivácia saskrýva za jednotlivými typmi a ktoré vlastnosti spotrebiteľa sa nimi snažia ekonómovia zachytiť. Predpoklad o preferenciách ovplyvňujeoptimálne správanie sa spotrebiteľa - jeho spotrebu a tým aj ceny na finančných trhoch. Ukážeme si, ako sa naše predpoklady o úžitkovej funkcii premietnudo vývoja výnosov na trhu a následnych odporúčaní pre investovanie. Srdečne pozývame.
 
Dátum: 19. 10. 2018
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:40
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť diskusiu o vývoji ekonomickej teórie, aktivizovať medzikatedrovú spoluprácu, ako aj prácu s talentovanými študentmi EF UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Behaviorálna ekonómia, financie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1602
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: